นพ.เอกรัฐ โพธิรุกข์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นพ.เอกรัฐ โพธิรุกข์

นพ.เอกรัฐ โพธิรุกข์
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พุธ 17:00-19:00 แผนกจักษุ
หมายเหตุ
Privacy Settings