ตรวจคัดกรอง พัฒนาการของลูกน้อย

ตรวจคัดกรองพัฒนาการของลูกน้อย

ตรวจคัดกรองพัฒนาการของลูกน้อย เหมาะสำหรับช่วงอายุแรกเกิด - 6 ปี

  • ด้านภาษา
  • ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
  • ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว
  • ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

อัตราค่าบริการตรวจ แพ็คเกจ
ติดตามต่อเนื่อง 4 ครั้ง 2,250 บาท (จากราคาปกติ 3,320 บาท)
(วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567)

สอบถามและนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation) ชั้น 2

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 0 4304 2811

Privacy Settings