อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
Privacy Settings