บริการลูกค้า

บริการลูกค้า

ส่วนให้บริการต่างๆ ในโรงพยาบาล

ชั้น G (G Floor)

 • ห้องอาหาร (Restaurant)
 • Black Cayon Cafe
 • Co-co Cafe
 • 7-Eleven
 • Mommory Shop
 • ร้านขายยา Save Drug

ชั้น 1 (1st Floor)

 • ต้อนรับและลงทะเบียน (Reception and Registration)
 • รับผู้ป่วยใน (Admission)
 • การเงินผู้ป่วยนอก (OPD Cashier)
 • รับยา (Pharmacy)
 • บัตรชีวะวัฒนะ (Chivawattana)
 • ติดต่อสอบถาม (Information)
 • แผนกกระดูกและข้อ (Orthopedic Department)
 • แผนกอายุรกรรม (Internal Medicine Department)
 • แผนกศัลยกรรม (Surgery Department)
 • แผนกจักษุแพทย์ / หู คอ จมูก (Eye Ear Nose Throat Department)
 • แผนกรังสีวินิจฉัย (Diagnosis and Imaging Department)
 • แผนกอุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน (Emergency/Trauma Department)

ชั้น 2 (2nd Floor)

 • แผนกสุขภาพสตรี (Women's Health Department)
 • แผนกกุมารเวช (Children Health Department)
 • แผนกหัวใจ (Heart Department)
 • แผนกทันตกรรม (Dental Department)
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Department)
 • แผนกส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Department)

ชั้น 3 (3rd Floor)

ชั้น 4 (4th Floor)

 • การเงินผู้ป่วยใน (In-Patient Cashier)

ชั้น 5 (5th Floor)

 • หอผู้ป่วย 5 (Patient Ward 5)
 • ห้องเด็กอ่อน (Nursery)

ชั้น 6 (6th Floor)

 • หอผู้ป่วย 6 (Patient Ward 6)

ชั้น 7 (7th Floor)

 • หอผู้ป่วย 7 (Patient Ward 7)

ชั้น 8 (8th Floor)

 • หอผู้ป่วย 8 (Patient Ward 8)

ชั้น 9 (9th Floor)

 • หอผู้ป่วย 9 (Patient Ward 9)
Privacy Settings