พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต

พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • ศุกร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • เสาร์ 08:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings