ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

รายการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
  • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี
  • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ
Privacy Settings