ตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

รายการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)

  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical examination
  • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว Vital sign, BW, HT
  • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย Body mass index (BMI)
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CA 19-9
  • ตรวจอุจจาระ Stool examand occult blood
  • เอ็กซเรย์ปอดละหัวใจ Chest X-Ray
  • ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ Ultrasound Whole Abdomen
Privacy Settings