ชุดตรวจสุขภาพการนอน Sleep Test

ชุดตรวจสุขภาพการนอน Sleep Test

บริการตรวจหาความผิดปกติในการนอนแบบละเอียด

อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ

ตรวจการนอนกรน ที่โรงพยาบาล แบบสมบูรณ์

Full-Night Study

ราคา 14,900 บาท

ตรวจการนอนกรน ที่โรงพยาบาล แบบสมบูรณ์ + CPAP

Split-Night Study

ราคา 16,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 043 042 888

Privacy Settings