ชุดตรวจ DNA แบบเจาะลึกสุขภาพจากสารพันธุกรรมรายบุคคล

GENE TEST Circle - DNA

DNA ของคุณไม่เหมือนใคร อาหารและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับคุณ ก็ไม่เหมือนใครเช่นกัน

Circle Premium 500+ Reports (20 Catagories)

เน้นเรื่องสุขภาพโดยรวมของร่างกายอย่างละเอียด รายงานผลการตรวจกว่า 500 รายการ ครอบคลุม 20 ประเภท ช่วยวางแผนทางโภชนาการ การออกกำลังกาย การเลือกอาหารเสริมและการใช้ชีวิตแบบเหมาะสมกับร่างกาย ครอบคลุมดังนี้

 • Diet: ตรวจการตอบสนองต่ออาหาร ดูว่าอาหารชนิดใดกระตุ้นให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาหรืออาการต่างๆ รวมถึงกลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
 • Nutrition: ตรวจสารอาหาร ดูความต้องการสารอาหาร ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • Sport & Fitness: ตรวจดูสมรรถนะ ความทนทาน ความแข็งแกร่ง ต่อการออกกำลังกายของร่างกาย
 • Well-Being: ตรวจการดูแลสุขภาพองค์รวม
 • Stress & Sleep: ตรวจความเครียดและการนอนหลับ ให้ข้อมูลเรื่องคุณภาพการนอน
 • Skin: ตรวจสุขภาพผิว ช่วยเป็นแนวทางในการดูแลและบำรุงผิวพรรณ
 • Ancestry: ตรวจวิเคราะห์เชื้อสายบรรพบุรุษ
 • Physical Traits: ตรวจเพื่อบอกความน่าจะเป็นของรูปลักษณ์ เช่น สีผม สีตา หรือรูปร่าง เป็นต้น
 • Gender Traits: ตรวจลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเพศ บอกระดับฮอร์โมนเพศทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
 • Behavioral Traits: ตรวจลักษณะทางพฤติกรรม เน้นบอกเรื่องการเสพติด
 • Personality Traits: ตรวจเพื่อช่วยให้เห็นบุคลิกภาพจากพันธุกรรม
 • Success Traits: ตรวจความสามารถเฉพาะบุคคล
 • Music & Dance: ตรวจความสามารถด้านดนตรีและการเต้น ดูว่าอยู่ในระดับปกติหรือมีพรสวรรค์
 • Pollution: ตรวจความไวต่อมลภาวะ ช่วยให้หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการสัมผัสมลภาวะชนิดนั้นๆ

ชวนถอดรหัสไขความลับในดีเอ็นเอ (DNA) ของคุณ เพราะตัวคุณมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

แพ็กเกจตรวจ DNA Circle Premium แบบพรีเมียม ที่คุณจะได้รับรายงานผลอย่างละเอียดที่สุดกว่า 500 รายงาน และ 20 หมวดหมู่ของโรค ตรวจเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต เพราะ DNA ของคุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

เพราะรหัสพันธุกรรมของเราสามารถบอกอะไรได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทั่วไป การลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย กินอาหารแบบที่เหมาะกับคุณ เรื่องความเครียด หรือการนอนหลับ เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้น การตรวจ DNA ยังช่วยให้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคล่วงหน้า สามารถคัดกรองโรคทางพันธุกรรมบางชนิด และยังสามารถตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกได้ การตรวจ DNA จึงช่วยป้องกัน ก่อนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

การตรวจ DNA เป็นการตรวจหาการแปรผันทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย และความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรค หรือบ่งชี้ว่าคุณจะมีภาวะดังกล่าวอย่างแน่นอนในอนาคต

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจ DNA

ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid: DNA) เป็นสารพันธุกรรมอยู่ในส่วนองค์ประกอบย่อยของเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดขาว ตัวอสุจิ กระดูก กล้ามเนื้อ หรือเยื่อบุกระพุ้งแก้ม นอกจากนี้ การตรวจ DNA ยังสามารถหาภาวะความเสี่ยง หรือปัจจัยการเกิดโรคในระดับพันธุกรรมได้อีกด้วย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจตรวจ DNA

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30 นาที
 • ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันรับบริการ
 • ก่อนตรวจ 30 นาที ควรงดรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ แปรงฟัน บ้วนปาก หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง
 • ตรวจ DNA โดยเก็บตัวอย่างเซลล์จากกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะเก็บตัวอย่างทั้งหมดลงในกล่อง กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 30-45 วัน
 • ผู้รับบริการจะได้รับผลตรวจทั้งทางแอปพลิเคชัน Circle DNA และทางอีเมล
 • รายงานผลจะแสดงเป็นรูปแบบกราฟิก และมีรหัสล็อกอินให้อ่านรายละเอียดต่อในแอปพลิเคชัน Circle DNA
 • ปรึกษาแพทย์ประจำแผนกส่งเสริมสุขภาพก่อนตรวจและหลังได้รับผลตรวจ
 • การตรวจ DNA เป็นเพียงการช่วยปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิต ไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยโรค
 • ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับบริการได้ โดยใช้พาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตน
Privacy Settings