วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เฉพาะผู้ใหญ่)

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เฉพาะผู้ใหญ่)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

  • การเปลี่ยนสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในแต่ละปี
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • ลดอัตราการเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่
  • ลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
Privacy Settings