ตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (หญิง)

ตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (หญิง)

ตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (หญิง)

Health Check - Up Package Promotion 2024

เหมาะสำหรับ ผู้หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป

ราคา 21,900 บาท

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count 
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar 
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  HbA1C 
 4. ตรวจการทำงานของไต  BUN, Creatinine plus e GFR 
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด  Cholesterol 
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง  HDL 
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ  LDL 
 8. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด  Triglyceride 
 9. ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์ Urine Exam 
 10. ตรวจการทำงานของตับ  SGPT, SGOT, GGT, Alkaline Phosphatate, Total Protein, Bilirubin
 11. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  TSH, Free T3, Free T4 
 12. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA 
 13. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ  AFP 
 14. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด  Uric Acid 
 15. ตรวจอุจจาระ  Stool Exam and Occult Blood 
 16. ตรวจคัดกรองการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (ในเลือด)  Helicobacter pylori IgG 
 17. การตรวจวัดความดันลูกตา  Eye Examination Tonometer 
 18. ตรวจการคัดกรองการได้ยิน  Hearing Test 
 19. ตรวจสุขภาพฟัน  Dental Screening 
 20. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray 
 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG 
 22. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด  Ultrasound Whole Abdomen 
 23. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด  Ankle Brachila Index (ABI) 
 24. เอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม  Digital Mammogram and Ultrasound Breast 
 25. อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์  Ultrasound thyroid 
 26. พบสูตินรีแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก  Liquid Based Cytology 
 27. ตรวจหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมอง  Carotid Duplex 
 28. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก  Bone Densitometry (Lumbar - Hip) 
 29. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน  Exercise Stress Test (EST) / Echocardiography (ECHO) 
 30. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ  Physical fitness test
 31. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  Physical Examination 
 32. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  Body Mass Index 
 33. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ  Medical Check Up report 
 34. คูปองอาหาร  Food Coupon 

  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042888

แผนกส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings