ตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (ชาย)

ตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (ชาย)

ตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (ชาย)

Health Check - Up Package Promotion 2024 

เหมาะสำหรับ ผู้ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป

ราคา 17,900 บาท 

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  HbA1C
 4. ตรวจการทำงานของไต  BUN, Creatinine plus e GFR
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด   Cholesterol
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง  HDL
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ  LDL
 8. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด  Triglyceride
 9. ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์  Urine Exam
 10. ตรวจการทำงานของตับ  SGPT ,SGOT, GGT, Alkaline Phosphatate, Total Protein, Bilirubin ​​​​​​
 11. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  TSH, Free T3, Free T4     
 12. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  PSA
 13. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
 14. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ  AFP
 15. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด  Uric Acid
 16. ตรวจอุจจาระ  Stool Exam and Occult Blood
 17. ตรวจคัดกรองการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (ในเลือด)  Helicobacter pylori IgG
 18. การตรวจวัดความดันลูกตา  Eye Examination Tonometer
 19. ตรวจการคัดกรองการได้ยิน  Hearing Test
 20. ตรวจสุขภาพฟัน  Dental Screening
 21. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray
 22. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG
 23. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด  Ultrasound Whole Abdomen
 24. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด  Ankle Brachila Index (ABI)
 25. อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์  Ultrasound thyroid
 26. ตรวจหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมอง Carotid Duplex
 27. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน  Exercise Stress Test (EST) / Echocardiography (ECHO)
 28. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ  Physical fitness test
 29. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  Physical Examination
 30. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  Body Mass Index
 31. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ  Medical Check Up report
 32. คูปองอาหาร  Food Coupon 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042888
แผนกส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings