ตรวจสุขภาพ Advanced-Check-Up (ชาย)

ตรวจสุขภาพ Advanced-Check-Up (ผู้ชาย)

ตรวจสุขภาพ Advanced-Check-Up (ผู้ชาย)

Health Check - Up Package Promotion 2024 

เหมาะสำหรับ ผู้ชาย อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป

ราคา 7,900 บาท

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  HbA1C
 4. ตรวจการทำงานของไต  BUNCreatinine plus e GFR
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด  Cholesterol
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง  HDL
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ  LDL
 8. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
 9. ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์  Urine Exam
 10. ตรวจการทำงานของตับ  SGP, SGOTAlkaline Phosphatate
 11. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด  Uric Acid
 12. ตรวจคัดกรองการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร(ในเลือด)  Helicobacter pylori IgG
 13. ตรวจสุขภาพฟัน  Dental Screening
 14. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray
 15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG
 16. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
 17. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle Brachila Index (ABI)
 18. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 19. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  Body Mass Index
 20. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ  Medical Check Up report
 21. คูปองอาหาร  Food Coupon 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042888

แผนกส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings