สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดเส้นเลือดผิดปกติในสมอง

การผ่าตัดเส้นเลือดผิดปกติในสมอง

โรคกลุ่มเส้นเลือดผิดปกติในสมอง (Arteriovenous Malformation, AVM)

เป็นความผิดปกติของเส้นเลือดในกล้ามเนื้อสมองซึ่ง เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เห็นเป็นกลุ่มของเส้นเลือดประกอบไปด้วย เส้นเลือดแดงต่อเข้ากับกลุ่มของเส้นเลือดผิดปกติ จากนั้นก็จะไหลออกทางเส้นเลือดดำที่มีขนาดใหญ่ จะอยู่ในตำแหน่งต่างๆของสมองซึ่งบางรายอาจจะอยู่ที่ผิวสมอง แต่บางรายอาจจะอยู่ลึกลงไปในเนื้อสมองและมีขนาดแตกต่างกันไปทั้งเล็กและใหญ่

ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่เกิดจกาเส้นเลือดแตก (Hemorrhage) ได้แก่ ปวดศรีษะ อาเจียร แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได้ หมดสติ ฯลฯ หรือ อาการกระตุกบางส่วนของร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง เช่น แขน ขา และหน้า แต่ในบางรายผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งทั้งตัว ผู้ป่วยอาจจะหมดสติหรือไม่หมดสติก็ได้

การวินิฉัยจำเป็นต้องได้รับการตรวจโดยเครื่องเคอมพิวเตอร์สมอง (CT-Scan) หรือการตรวจสมองโดยคลื่นแม่เหล็ก (MRI) การฉีดสารทึบแสงและเอ็กซเรย์เพื่อดูเฉพราะเส้นเลือดที่สมองซึ่งจะทำให้เห็นรายละเอียดของความผิดปกติ ขนาด ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ศัลยแพทย์ทางสมอง สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยได้

ทางเลือกใสการรักษามีทั้งรังสีศัลยกรรม (radio surgery) การฉีดสารไปอุดเส้นเลือด (emlolization) การผ่าตัด (surgical resection) การรักษาโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน หรือปล่อยไว้โดยไม่รักษา (expectant) เพราะการรักษาอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยมากกว่า

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. เลือดออก (Hemorrhage)
 2. อาการอ่อนแรงเป็นมากขึ้น (Progress stroke)
 3. แก้ไขการทำงานของสมองที่ผิดปกติ เช่น กระตุก
 4. รักษาด้วยวิธีรังสีศัลยกรรม (radio surgery)/การฉีดสารไปอุตเส้นเลือด (embolization) แล้วไม่ได้ผล

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings