ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (หญิง)

ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (หญิง) 2023

เหมาะสำหรับ ผู้หญิง อายุ 30-40 ปี

รายการตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (หญิง)

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count)
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
 4. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 8. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 9. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลิเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatate)
 14. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 15. ตรวจวัดสายตา (Eye Screening VA : HPC)
 16. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 18. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
 19. พบสูตินริแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid Based Cytology)
 20. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry (Lumbar-Hip))
 21. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
 22. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
 23. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 24. คูปองอาหาร (Food Coupon)
Privacy Settings