ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (หญิง)

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (หญิง) 2023

เหมาะสำหรับ ผู้หญิง อายุ 40-50 ปี

รายการตรวจสุขภาพ Executive Check Up (หญิง)

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count)
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)
 4. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 8. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 9. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลิเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatate)
 14. ตรวจการทำงานของต่อมรัยรอยด์ (TSH)
 15. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 16. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 17. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 18. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam and Occult Blood)
 19. ตรวจวัดสายตา (Eye Screening VA : HPC)
 20. การตรวจวัดความดันลูกตา (Eye Examination Tonometer)
 21. ตรวจสมรรถนะการได้ยิน (Hearing Test)
 22. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 23. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 24. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
 25. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachila Index (ABI))
 26. เอกชเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast)
 27. พบสูตินริแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid Based Cytology)
 28. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry (Lumbar-Hip))
 29. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลิ่นเสียงความถี่สูง (Exercise Stress Test (EST) or Echocardiography (ECHO))
 30. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
 31. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
 32. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report)
 33. คูปองอาหาร (Food Coupon)
Privacy Settings