เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)

doctor avatar
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care), เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)
doctor avatar
เฉพาะทาง: เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)
Privacy Settings