รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

รศ.นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • ศุกร์ 14:00-15:30 แผนกอายุรกรรม
  • อาทิตย์ 14:00-16:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ

ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3

Privacy Settings