ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี เพิ่มภูมิคุ้มกันปกป้องชีวิต

เดงกี

หลายคนคงทราบถึงความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก ที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตและเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย เพราะฉะนั้นการป้องกันโรคเป็นเรื่องสำคัญ  โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรค ซึ่งปัจจุบันวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิด Qdenga สามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออก โดยไม่ต้องเจาะเลือดหรือตรวจภูมิ


วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga คืออะไร
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิด Qdenga (คิวเดงกา) คือ วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่พัฒนาจากไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่ 2 (DENV2) เป็นแกนหลักทางพันธุกรรม ซึ่งไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่ 2 เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในไทย เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออก 


วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ต้องฉีดกี่เข็ม
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิด Qdenga (คิวเดงกา) ต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม เข้าชั้นใต้ผิวหนังบริเวณต้นแขน โดยฉีดห่างกันเข็มละ 3 เดือน (เดือนที่ 0 และเดือนที่ 3)


ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga

ส่วนใหญ่อาการจะเกิดขึ้นในช่วง 2 วันหลังฉีดวัคซีนและหายได้เองภายใน 3 – 4 วัน อาทิ

 • ปวด บวม แดง ร้อนเฉพาะบริเวณที่ฉีด
 • มีไข้ ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามตัว

ข้อดีของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga คืออะไร

 • ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 ได้ถึง 80.2%
 • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 90.4% 
 • ลดความรุนแรงของโรคได้ 85.9%
 • ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกก่อนรับวัคซีน
 • ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 4 – 60 ปี
 • ฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน

ข้อจำกัดในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga 

 • ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด์ขนาดสูง เช่น ยา Prednisone ขนาด 20 มก./วัน หรือ 2 มก./กก./วัน นาน 2 สัปดาห์ (ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนได้รับวัคซีน) ฯลฯ
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนรุนแรง
 • สตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร 
 • ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรคุมกำเนิดหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือน 
 • ผู้ที่มีภาวะภูมิไวเกินต่อตัวยาหรือสารเพิ่มปริมาณยา หรือภูมิไวเกินต่อวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่เคยฉีด

หากเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga เมื่อไร 

เนื่องจากการติดเชื้อไข้เลือดออกครั้งที่ 2 อาจเพิ่มความรุนแรงได้ จึงควรฉีดวัคซีนป้องกัน โดยฉีดวัคซีนหลังหายจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย 6 เดือน


ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไร

นอกจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้ว ควรสำรวจภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน อาทิ กระป๋อง กระถางต้นไม้ ตุ่ม โอ่ง จากนั้นคว่ำภาชนะหรือเปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย


ที่มา : www.bangkokhospital.com

 

แหล่งที่มา: 
Privacy Settings