รศ.นพ.รัฐพล อุปลา

รศ.นพ.รัฐพล อุปลา
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • จันทร์ 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • อังคาร 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • พุธ 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • พฤหัสบดี 16:30-18:30 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 07:00-08:00 แผนกกุมารเวช
 • ศุกร์ 12:00-13:00 แผนกกุมารเวช
 • เสาร์ 08:00-15:00 แผนกกุมารเวช
 • อาทิตย์ 08:00-17:30 แผนกกุมารเวช
หมายเหตุ

บทความ รศ.นพ.รัฐพล อุปลา

Privacy Settings