พญ.จินต์ โสธรวิทย์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พญ.จินต์ โสธรวิทย์

พญ.จินต์ โสธรวิทย์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings