นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

หมอไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
  • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกหัวใจ
หมายเหตุ

บทความ นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

Privacy Settings