นพ.สมชาย วงศ์ขันตี | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นพ.สมชาย วงศ์ขันตี

นพ.สมชาย วงศ์ขันตี
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อาทิตย์ 12:00-14:00 แผนกอายุรกรรม
หมายเหตุ
Privacy Settings