การฝึกอบรม BLS ที่โรงแรม AdLib

Basic Life Support

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เข้าอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงแรม AdLib Khon-kaen ทั้งนี้ได้รับการอบรมภายใต้หัวข้อ 1. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การทำ CPR 2. การทำ CPR ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) 3. การช่วยเหลือกรณีมีสิ่งอุดกลั้นทางเดินหายใจ (Chocking) ในการนี้ได้รับความสนใจจากสถานีตำรวจท่องเที่ยว จ. ขอนแก่น เข้าร่วมอบรม นำโดย พ.ต.ท. รัฐปิติ ประเสริฐสม สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ. ขอนแก่น นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ ชั้น 28 Kaenkeaw live house โรงแรม AdLib Khon kaen

Privacy Settings