สุขภาพฟันดี ด้วยราคาประหยัด

สุขภาพฟันดี ด้วยราคาประหยัด

อัตราค่าบริการทันตกรรม

ถอนฟัน

 • ถอนฟันแท้ธรรมดา 900 ฿
 • ถอนฟันกรามใหญ่ ยากปานกลาง 1,000 ฿
 • ถอนฟันกรามใหญ่ ยากมาก 1,100 ฿
 • ถอนฟันและมีเย็บแผล 1,300 ฿
 • ถอนฟันแบบเปิด Flap 1,550 ฿

ผ่าฟันคุด

 • ผ่าฟันคุดธรรมดา 3,100 ฿
 • ผ่าฟันคุดยากปานกลาง 3,200 ฿
 • ผ่าฟันคุดยากมาก 3,700 ฿

ขูดหินปูน

 • ขุดหินปูนทั้งปากและขัดฟัน 900 ฿
 • ขูดหินปูนทั้งปาก หินปูนป่านกลาง 1,100 ฿
 • ขูดหินปูนทั้งปาก หินปูนมาก 1,400 ฿
 • เกลารากฟัน ซี่ละ 500 ฿

อุดฟัน

 • อุดฟันด้วย Amalgam 1 ด้าน 900 ฿
 • อุดฟันด้วย Amalgam 2 ด้าน 1,000 ฿
 • อุดฟันด้วย Amalgam 3 ด้าน 1,200 ฿
 • อุดฟันด้วย Amalgam 4 ด้านหรือมากกว่า 1,600 ฿
 • อุดฟันด้วย Composite 1 ด้าน 900 ฿
 • อุดฟันด้วย Composite 2 ด้าน 1,100 ฿
 • อุดฟันด้วย Composite 3 ด้าน 1,450 ฿
 • อุดฟันหน้าด้วย Composite 1 ด้าน 900 ฿
 • อุดฟันหน้าด้วย Composite 2 ด้าน 1,100 ฿
 • อุดฟันหน้าด้วย Composite 3 ด้าน 1,450 ฿
 • อุดฟันหน้า ปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2,200 ฿
 • เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ซี่ละ 650 ฿

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ถอนฟันน้ำนม 600 ฿
 • อุดฟันน้ำนมด้วย Composite 1 ด้าน 800 ฿
 • อุดฟันน้ำนมด้วย Composite 2 ด้าน 800 ฿
 • อุดฟันน้ำนมด้วย Composite 3 ด้าน 1,100 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 1 ด้าน 700 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 2 ด้าน 950 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 3 ด้าน 1,300 ฿
 • อุดฟันแท้ด้วย Amalgam 4 ด้าน 1,600 ฿
 • อุดฟันแท้และเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 900 ฿
 • เคลือบร่องฟันน้ำนม ซี่ละ 500 ฿
 • ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 600 ฿
 • ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 1,100 ฿
 • ขูดหินปูนสำหรับเด็ก 650 ฿
 • ตรวจและปรึกษา 300 ฿
 • X-RAY ฟิล์มเล็กในปาก 300 ฿

ราคาฟันปลอม

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก บางส่วน 1-3 ซึ่ 3,100 ฿
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก มากกว่า 3 ซึ่ 4,100 ฿
 • ฟันปลอมฐานโลหะ 1 ซึ่ 4,100 ฿
 • ฟันปลอมฐานโลหะ 2-6 ซึ่ 10,100 ฿
 • ฟันปลอมฐานโลหะ 7-12 ซึ่ 12,100 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก 1 ชิ้น บนหรือล่าง 15,100 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก 2 ชิ้น บนและล่าง 30,200 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ 1 ชิ้น บนหรือล่าง 17,100 ฿
 • ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ 2 ชิ้น บนและล่าง 34,200 ฿
Privacy Settings