การผ่าตัดโดยการเจาะรูส่องกล้อง ผ่านผิวหนัง

การผ่าตัดโดยการเจาะรูส่องกล้อง ผ่านผิวหนัง Percutaneous Nephrolithotomy

การผ่าตัดโดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy : PCNL)

เป็นวิธีการผ่าตัดที่พัฒนามาเพื่อเลี่ยงการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง โดยใช้วิธีการเจาะรูเล็กๆ เพียงรูเดียวที่บริเวณหลังของผู้ปวยทะลุจากผิวหนังข้าไปในกรวยไต และใช้กล้องส่องตามไปจนพบก้อนนิ่ว แพทย์จะทำให้นิ่วนั้นแตกออกเป็นขนาดเล็กโดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัย แล้วคืบเอานิ่วออกมาผ่านทางรูเดียวกัน

การผ่าตัดชนิดนี้ดีอย่างไร

การรักษาโดยวิธีนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมาก เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิด

  • แผลเจาะมีขนาดเล็กเพียงประมาณ 1 เซนติเมตร อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่า
  • มีการใช้ยาระงับปวดน้อยกว่า
  • อัตราการเสียเลือดน้อยกว่า
  • กลับบ้านได้เร็วภายใน 2-3 วันหลังผ่าตัด
Privacy Settings