หน่วยไตเทียม

หน่วยไตเตียม

สิทธิข้าราชการ ใช้สิทริฟอกไตได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) ผู้ป่วยเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ 2,000 บาท / ครั้ง
  • มีการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • เครื่องอำนวยความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย
  • บริการฟอกแบบ Hemodialysis
Privacy Settings