ทดสอบความพร้อมทางการเขียนด้วยแบบคัดกรองมาตรฐาน

การทดสอบความพร้อมทางการเขียนด้วยแบบคัดกรองมาตรฐาน

Ready to Write การทดสอบความพร้อมทางการเขียนด้วยแบบคัดกรองมาตรฐาน สำหรับเด็กอายุ 5 - 9 ปี

พัฒนาการด้านการเขียน เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กวัยเรียนเพราะเมื่อเด็กก้าวเข้าสู่โลกของการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นจำเป็นต้องใช้การเขียนเป็นหลักในการสื่อสาร การเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ การคัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านการเขียน จะช่วยลดและป้องกันปัญหาด้านการเขียนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้

ค่าบริการครั้งละ 700 บาท โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ

สอบถามและนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 0 4304 2811

Privacy Settings