ตรวจคัดกรองเบาหวาน

ตรวจคัดกรองเบาหวาน

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองเบาหวาน

 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ญาติสายตรง เป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน คือ มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กก./ม.2 หรือผู้ชายที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.
 • และผู้หญิงที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 80 ซม.
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ไขมันในเลือดสูง
 • ประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, ประวัติคลอดทารกน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 4 kg.
 • ชอบรับประทานอาหารประเภทแป้งขนมเบเกอรี่และเครื่องดื่มรสหวานประจำ
 • ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
 • มีประวัติของการตรวจน้ำตาลกลูโคส ผิดปกติ
 • ผู้มีกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน

 

รายการตรวจคัดกรองเบาหวาน

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, รอบเอว
 • คำนวณค่าดัชนีมวลกาย
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง: 
Privacy Settings