เรียกรถพยาบาล รพ.กรุงเทพขอนแก่น

เรียกรถพยาบาล รพ.กรุงเทพขอนแก่น

เรียกรถพยาบาล รพ.กรุงเทพขอนแก่น รัศมี 25 กม. ไม่มีค่าใช้จ่าย

*กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ รพ.กรุงเทพขอนแก่น เท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กรุงเทพขอนแก่นกำหนด

Privacy Settings