แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine 3 เข็ม

แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine 3 เข็ม

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย รู้ทัน ป้องกันได้

แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

  • HPV Vaccine Gardasil 9 NEW (9 สายพันธ์ุ 3 เข็ม) ราคา 22,000 บาท

         สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป


ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ - นรีเวช โทร. 0 4304 2788


 

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

Privacy Settings