การฉีดสีดูท่อนำไข่

การฉีดสีดูท่อนำไข่ Hysterosalpingography

ท่อนำไข่ ตีบ / ตัน เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะมีบุตรยาก

การตรวจพิเศษทางรังสีของท่อนำไข่และโพรงมดลูก Hysterosalpingography (HSG) คือ การตรวจพิเศษทางรังสีเพื่อหาความผิดปกติในท่อนำไข่และโพรงมดลูก เช่น ติ่งเนื้อภายในมดลูก มดลูกรูปร่างผิดปกติ ท่อนำไข่ตีบตัน เป็นการตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยากหรือการเป็นหมัน โดยการฉีดสารที่บรังสีเข้าทางช่องคลอดแล้วถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์

ข้อบ่งชี้การตรวจ

 • สตรีที่มีบุตรยาก หรือไม่มีบุตร
 • สตรีที่เคยมีบุตรแล้ว แต่ไม่มีอีกโดยไม่คุมกำเนิด
 • สตรีที่สงสัยว่ามีพยาธิสภาพที่ผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ เช่น ก้อนเนื้องอก เป็นต้น
 • สตรีที่มีประวัติแท้งบ่อยๆ
 • หาสาเหตุของการท้องนอกมดลูก

การเตรียมตัวก่อน - หลัง

 • ผู้ป่วยต้องมั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยควรตรวจวันที่ 7-10 นับจากวันแรกของการเป็นประจำเดือน
 • ผู้ป่วยควรตรวจหลังหมดประจำเดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโพรงมดลูก
 • ผู้ป่วยควรงดการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ประจำเดือนหมดจนถึงวันที่ไปตรวจ
 • ผู้ป่วยบางรายที่อยู่ในสภาพซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ อาจจะต้องมีการให้ยานอนหลับ ตามคำสั่งของรังสีแพทย์ / แพทย์ผู้ส่งตรวจ หรืออาจจะต้องได้รับการดูแล ขณะทำการตรวจโดยวิสัญญีแพทย์
 • รับประทานยาแก้ปวดก่อนตรวจประมาณ 30 นาที หรือตามคำแนะนำของแพทย์

ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการตรวจรักษา

 • เลือดออกกระปริบกระปรอยทางช่องคลอดหลังการตรวจ
 • อาการปวดท้องหลังการตรวจ

หลังการตรวจ

 • ผู้ป่วยอาจมีเลือดออกกระปริบกระปรอยทางช่องคลอด แนะนำให้ผู้ป่วยใส่ผ้อนามัยประมาณ 1-2 วัน หากยังมีเลือดออกมาก ควรพบแพทย์
 • ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
 • หากมีอาการปวดท้องมาก มีไข้หรือตกขาวผิดปกติ ควรพบแพทย์
Privacy Settings