แผนกสุภาพสตรี

แผนกสุขภาพสตรี

สุขภาพของสตรี... เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

เพราะทุกเรื่องของผู้หญิงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้จักป้องกันก่อนเกิดโรคในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์คือช่วงเวลาสำคัญของผู้หญิงในการเป็นคุณแม่คนเก่งที่พร้อมดูแลเจ้าตัวน้อยให้เติบโต แผนกสุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น สามารถให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกัน และเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างคุณผู้หญิงในทุกช่วงเวลาของชีวิต

การบริการ

โรคทางนรีเวชที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องได้ (Laparoscopic Surgery)

 • เนื้องอกมดลูก
 • เนื้องอกที่รังไข่ หรือถุงน้ำ (ซีสต์) ที่รังไข่
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือมีถุงน้ำที่เรียกว่า “ช็อคโกแลตซีสต์”
 • ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ภาวะท้องนอกมดลูกที่สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
 • ต้องการทำหมันแห้ง

โรคทางนรีเวชที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูกได้ (Hysteroscopic Surgery)

 • ติ่งเนื้อ
 • เนื้องอกโพรงมดลูก
 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
 • พังผืดในโพรงมดลูก
 • ภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น

สิทธิพิเศษ สำหรับข้าราชการและครอบครัว
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ* ที่ รพ.กรุงเทพขอนแก่น

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แผนกให้บริการและคลินิก

Privacy Settings