เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้การบริการโดยการตรวจประเมิน และรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่างๆ ของผู้ป่วยโดยให้บริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ให้การรักษาผู้ป่วยโดยทีมสหสาขา ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกวันเวลา 08.00-18.00 น.

งานกายภาพบำบัด

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต บาดเจ็บกระดูกไขสันหลัง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและทรวงอก การเคาะปอด และการกระตุ้นไอในเด็ก หรือผู้สูงอายุ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ผู้ที่มีปัญหาอาการปวด เช่น ปวดหลัง, ปวดเข่า, ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ในผู้ป่วยก่อน และหลังการผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการออกกำลังกาย และสามารถออกกำลังกายได้
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ที่มีปัญหาเวียนศีรษะ การทรงตัวและการเดิน จากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มสตรีมีครรภ์ และหลังคลอด เช่น การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในสตรีมีครรภ์ การรักษาอาการปวดคัดตึงเต้านมหลังคลอดด้วยเครื่องคลื่นอัลตราซาวนด์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านการกีฬา พิ่มประสิทธิภาพ และการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น อาการบาดเจ็บหลังจากการเล่นกีฬา สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการใช้เข็มระงับความปวด ที่จุดกระตุ้นปวด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

งานกิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านพัฒนาการเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรมบำบัดเด็ก
 • กิจกรรมบำบัด เพื่อฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • การฝึกกระตุ้นกลืน โดยนักกิจกรรมบำบัด
 • การแก้ไขความผิดปกติการพูดในเด็ก และผู้ใหญ่ โดยนักอรรถบำบัด
 • ฝึกทักษะการใช้มือหยิบจับในรูปแบบต่างๆ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้มือ

การให้บริการ

 • การรักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy) เพื่อลดอาการปวด การอักเสบของกล้ามเนื้อ
 • การรักษาด้วยความร้อนแบบตื้น (Superficial Heat) ได้แก่ แผ่นประคบร้อน, ขี้ผึ้งพาราฟฟิน เป็นต้น
 • การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าลดปวด (Interferential Current, TENS)
 • เครื่องดึงคอ (Cervical traction) เครื่องดึงหลัง (Pelvic traction)
 • การรักษาอาการปวดด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser Therapy)
 • การรักษาด้วยเครื่องคลื่นกระแทก (Shock wave Therapy)
 • การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)
 • การรักษาด้วยไอเย็น (Cryo Therapy)
 • การออกกำลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆอาทิเช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยนักกายภาพบำบัดและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องบริหารเข่าแบบต่อเนื่อง, อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • การรักษาด้วยการดัด และดึง (Mobilization and Manipulation)
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ , ฝึกเดินใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
 • ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ต่างๆ และให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆ เช่น ไม้ค้ำยัน อุปกรณ์พยุงหลัง ฯลฯ

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แผนกให้บริการและคลินิก

Privacy Settings