ค่ารักษาทางทันตกรรม

ค่ารักษาทางทันตกรรม

ค่ารักษาทางทันตกรรม (Dental Treatment Fee)

  • ขูดหินปูน Scaling ราคาเริ่มต้น 900.-
  • อุดฟัน Filling ราคาเริ่มต้น 900.-
  • ถอนฟัน Tooth Extraction ราคาเริ่มต้น 900.-
  • ผ่าฟันคุด Wisdom Tooth Removal ราคาเริ่มต้น 3,100.-
  • ฟันปลอมแบบถอดได้ Denture ราคาเริ่มต้น 3,100.-
Privacy Settings