ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

หากมะเร็งเกิดในท่อน้ำดีอาจทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดี จากตับไปลำไส้เล็กส่งผลให้น้ำดี ย้อนกลับเข้ากระแสเลือดและเนื้อเยื่อ ก่อให้เกิดอาการ

 • ผิวหนังและตาเหลือง เรียกว่า ภาวะตัวตาเหลือง (Jaundice)
 • ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มมากขึ้น, อุจจาระสีซีด, คันที่ผิวหนัง
 • ปวดท้องเล็กน้อย, เบื่ออาหาร, ไข้, น้ำหนักลด

รายการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 3,500 บาท

 • ตรวจเอนไซม์ตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha Fetoprotein (AFP) (BGH)
 • เอนไซม์เผาผลาญพลังงาน ALT (Alanine Transaminase)
 • เอนไซม์ที่ช่วยวินิจฉัยภาวะโรคตับ AST (Aspartate Transaminase)
 • สารเคมีที่แสดงอยู่ในเม็ดเลือดแดง Bilirubin (Total, Direct)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน, ท่อน้ำดี Carbohydrate Antigen 19-9 (Digestive Tract)
 • โปรตีนที่วินิจฉัยโรคมะเร็ง Carcinoembryonic Antigen (CEA) (BGH)
 • เอนไซม์สร้างจากตับ GGT (Gamma GT)
 • ตรวจอจจาระ Stool Examination and Occult Blood
 • ปริมาณโปรตีนในกระแสเลือด Total Protein
 • อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
Privacy Settings