แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวานตา

แพ็กเกจคัดกรองเบาหวานตา

รายการตรวจคัดกรองเบาหวานตา

  • ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Digital Slit Lamp With Imaging
  • วัดสายตา (Visual Acuity Test)
  • การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา Mydriatic fundus Camera
  • การตรวจวัดความดันลูกตา (Automatic Tonometer)

ราคา: 1,300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 4304 2792

Privacy Settings