ผ่าฟันคุดหรือฟันฝังภายใต้การดมยาสลบ

ผ่าฟันคุดหรือฟันฝังภายใต้การดมยาสลบ

แพ็กเกจ ทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
Sleeping Dentistry Under General Anesthesia

ทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบทางเลือกสำหรับคนที่กลัวการทำฟัน

ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวได้ เช่น

  • การผ่าฟันคุดที่อยู่ลึกมากๆ หรือ การผ่าตัดเพื่อนำถุงน้ำ (cyst) หรือก้อนเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้ยาชาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ทั่วถึง
  • การทำหัตถการบริเวณที่มีการอักเสบ หรือติดเชื้อมาก ทำให้ประสิทธิภาพของยาชาลดลงไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ดีเท่าที่ควร
  • ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าและศีรษะ
  • ผู้ป่วยที่แพ้ยาชา
  • ผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนง่ายระหว่างทำการรักษาทางทันตกรรม
  • ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาหลายอย่างภายในครั้งเดียว เช่น ถอนฟัน, การผ่าฟันคุด, ฟันฝังจำนวนหลายซี่ หรือฝังรากฟันเทียม การผ่าตัดแต่งกระดูกขากรรไกร
  • ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลมาก ไม่สามารถทนต่อการรักษาแบบปกติได้
Privacy Settings