แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine 2 เข็ม

แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย รู้ทัน ป้องกันได้

แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

  • HPV Vaccine Gardasil (9 สายพันธ์ุ 2 เข็ม) ราคา 14,900 บาท

         สำหรับอายุ 9-15 ปี 


ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  แผนก-กุมรเวช โทร. 0 4304 2717


* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

 

Privacy Settings