คัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในเด็ก

คัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในเด็ก

ตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ด้วยเทคนิค Immunocap มาตรฐานสากล Allergy Screening Package

โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศและอาหาร 19 ชนิด (อายุน้อยกว่า 5 ปี)

หญ้าผสม

ㆍหญ้าผสม ㆍหญ้าแพรก ㆍหญ้าไรย์ ㆍหญ้าทิมโมที่ ㆍหญ้าเมดาว ㆍหญ้าพง ㆍหญ้าบาเฮีย

สารก่อภูมิแพ้ตัวเดี่ยว

ㆍไข่ขาว ㆍนมวัว ㆍกลุ่มปลาคอด (ปลาเนื้อขาว) ㆍข้าวสาลี ㆍถั่วสิสง ㆍถั่งเหลือง ㆍกุ้งทะเล เช่น กุ้งแดง กุ้งกุลาดำ กุ้งทราย ㆍไรฝุ่นบ้าน พบตามที่นอน ㆍแมลงสาบตัวใหญ่ ㆍวัชพืชผักโขม ㆍเกสรกระถินณรงค์ ㆍขนแมว, รังแคแมว ㆍขนสุนัข, รังแคสุนัข

ราคา 6,500 บาท


โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ 18 ชนิด

หญ้าผสม

ㆍหญ้าผสม ㆍหญ้าแพรก ㆍหญ้าไรย์ ㆍหญ้าทิมโมที่ ㆍหญ้าเมดาว ㆍหญ้าพง ㆍหญ้าบาเฮีย

สปอร์เชื้อราผสม

ㆍราเขียวพบในดิน บนขนมปัง และผลไม้ ㆍราดำพบตามซากพืช ที่เน่าเปื่อย และบนผลไม้ ㆍราเขียวพบในที่อยู่อาศัย ในแอร์ และของเน่าเสีย ㆍราฝ่าขาวพบในสำไส้ของค้น สามารถก่อโรคได้ ㆍราดำ/เทา พบตามผัก ผลไม้ ㆍราดำพบตามธัญพืช และหญ้าและในดิน

สารก่อภูมิแพ้ตัวเดี่ยว

ㆍไรฝุ่นบ้าน พบตามที่นอน ㆍแมลงสาบตัวใหญ่ ㆍวัชพืชผักโขม ㆍเกสรกระดินณรงค์ ㆍขนแมว, รังแคแมว ㆍขนสุนัข, รังแคสุนัข

ราคา 5,300 บาท

Privacy Settings