โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ 18 ชนิด

คัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ 18 ชนิด

โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ 18 ชนิด

หญ้าผสม

ㆍหญ้าผสม ㆍหญ้าแพรก ㆍหญ้าไรย์ ㆍหญ้าทิมโมที่ ㆍหญ้าเมดาว ㆍหญ้าพง ㆍหญ้าบาเฮีย

สปอร์เชื้อราผสม

ㆍราเขียวพบในดิน บนขนมปัง และผลไม้ ㆍราดำพบตามซากพืช ที่เน่าเปื่อย และบนผลไม้ ㆍราเขียวพบในที่อยู่อาศัย ในแอร์ และของเน่าเสีย ㆍราฝ่าขาวพบในสำไส้ของค้น สามารถก่อโรคได้ ㆍราดำ/เทา พบตามผัก ผลไม้ ㆍราดำพบตามธัญพืช และหญ้าและในดิน

สารก่อภูมิแพ้ตัวเดี่ยว

ㆍไรฝุ่นบ้าน พบตามที่นอน ㆍแมลงสาบตัวใหญ่ ㆍวัชพืชผักโขม ㆍเกสรกระดินณรงค์ ㆍขนแมว, รังแคแมว ㆍขนสุนัข, รังแคสุนัข

ราคา 5,300 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 04304 2716 - 20

Privacy Settings