ตรวจสุขภาพ Executive-Check (ชาย)

ตรวจสุขภาพ Executive-Check (ชาย)

ตรวจสุขภาพ Executive-Check Up (ชาย)

Health Check - Up Package Promotion 2024 

เหมาะสำหรับ ผู้ชาย อายุ 40-50 ปี ขึ้นไป

ราคา 13,900 บาท

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count 
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar 
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  HbA1C 
 4. ตรวจการทำงานของไต  BUN, Creatinine plus e GFR 
 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด  Cholesterol 
 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง  HDL 
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ  LDL 
 8. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด  Triglyceride 
 9. ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์  Urine Exam 
 10. ตรวจการทำงานของตับ  SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatate 
 11. ตรวจการทำงานของต่อมต่อมไทรอยด์  TSH, Free T3, Free T4
 12. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  PSA 
 13. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA 
 14. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ  AFP 
 15. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด  Uric Acid 
 16. ตรวจอุจจาระ  Stool Exam and Occult Blood 
 17. ตรวจคัดกรองการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (ในเลือด)    Helicobacter pylori IgG 
 18. การตรวจวัดความดันลูกตา  Eye Examination Tonometer 
 19. ตรวจสุขภาพฟัน  Dental Screening 
 20. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray 
 21. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG 
 22. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด  Ultrasound Whole Abdomen 
 23. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด  Ankle Brachila Index (ABI) 
 24. อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์  Ultrasound thyroid 
 25. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน  Exercise Stress Test (EST) / Echocardiography (ECHO) 
 26. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ  Physical Fitness Test
 27. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  Physical Examination 
 28. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  Body Mass Index 
 29. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ  Medical Check Up report 
 30. คูปองอาหาร  Food Coupon 

  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042888

แผนกส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings