ลูกนอนกรนเสี่ยงต่อการหยุดหายใจ

1

ลูกนอนกรนเสี่ยงต่อการหยุดหายใจ

อาจเป็นสัญญาณอันตรายเริ่มต้นของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)


ตรวจการนอนหลับในเด็ก Sleep Test

Type 3 นอน 1 คืน

ราคา 8,500 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกุมารเวช 

โทร. 0 4304 2717, 043-042718-20


แผนกหู คอ จมูก

โทร. 0 4304 2792

 

 

Privacy Settings