ตรวจสุขภาพ Advanced-Check-Up (หญิง)

ตรวจสุขภาพ Advanced-Check-Up (หญิง)

ตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (หญิง)

Health Check - Up Package Promotion 2024 

เหมาะสำหรับ ผู้หญิง อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป

ราคา 10,900 บาท

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count

 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar

 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด  HbA1C

 4. ตรวจการทำงานของไต  BUN, Creatinine plus e GFR

 5. ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด  Cholesterol

 6. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง  HDL

 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ  LDL

 8. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride

 9. ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์  Urine Exam

 10. ตรวจการทำงานของตับ  SGPT, SGOTAlkaline Phosphatate

 11. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด  Uric Acid

 12. ตรวจคัดกรองการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร(ในเลือด)  Helicobacter pylori IgG

 13. ตรวจสุขภาพฟัน  Dental Screening

 14. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray

 15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  EKG

 16. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน  Ultrasound Upper Abdomen

 17. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง  Ultrasound Lower Abdomen

 18. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด  Ankle Brachila Index (ABI)

 19. อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์  Ultrasound thyroid

 20. พบสูตินรีแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก  Liquid Based Cytology

 21. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก  Bone Densitometry (Lumbar - Hip)

 22. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  Physical Examination

 23. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  Body Mass Index

 24. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ  Medical Check Up report

 25. คูปองอาหาร  Food Coupon 


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042888

แผนกส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings