ตรวจสุขภาพ Basic Check Up

ตรวจสุขภาพ Basic Check Up

ตรวจสุขภาพ Basic Check Up

Health Check - Up Package Promotion 2024

เหมาะสำหรับ ผู้ชาย และ ผู้หญิง อายุ 15-30 ปี  

ราคา 2,500 บาท

 1. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
 3. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  Complete Blood Count 
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar 
 5. ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine plus e GFR 
 6. ตรวจหาระดับไขมันคอเรสเตอรอลในเลือด Cholesterol 
 7. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง  HDL 
 8. ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ  LDL 
 9. ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride 
 10. ตรวจปัสวะอย่างสมบูรณ์  Urine Exam 
 11. ตรวจการทำงานของตับ  SGPT, SGOT  
 12. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid 
 13. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X - ray 
 14. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination 
 15. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  Body Mass Index 
 16. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ  Medical Check Up report 
 17. คูปองอาหาร Food Coupon 

  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-042888

แผนกส่งเสริมสุขภาพ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings