การส่องกล้องปากมดลูก Colposcope

การส่องกล้องปากมดลูก-Colposcope

มะเร็งปากมดลูก... ป้องกันได้ หากตรวจพบเร็ว

ข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องปากมดลูก (colposcope)

  • ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผิดปกติ
  • เลือดออกผิดปกติ
  • ตกขาวผิดปกติ
  • ตรวจภายในพบความผิดปกติบริเวณช่องคลอด
  • มีรอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูก
  • ผลพยาธิวิทยาของทวารหนักที่ผิดปกติ
  • ตรวจพบการติดเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูง
Privacy Settings