สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด

การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด

โรคเนื้องอกรังไข่

ทั้งชนิดที่เป็นก้อนเนื้อและถุงน้ำ (Cyst) ทั้งที่เป็นข้างเดียวหรือสองข้าง แต่มิใช่มะเร็งและไม่มีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน เช่น มีการบิดขั้ว (Torsion) หรือแตก (Rupture)

การผ่าตัด อาจตัดออกเฉพาะถุงน้ำ Ovarian cystectomy ตัดเฉพาะรังไข่ที่เป็นเนื้องอก Oophorectomy ตัดทั้งรังไข่และปีกมดลูกข้างเดียว Salpingo-oophorectomy หรือตัดมดลูกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง hysterectomy with unilateral or bilateral Salpingo-oophorectomy และอาจผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้อง หรือใช้กล้องส่องตรวจช่องท้องก็ได้

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (ต้องมีอย่างน้อย 1 ข้อ)

 1. ก้อนเนื้องอกหรือถุงน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 5 เซนติเมตร
 2. มีอาการปวดรุนแรง จนไม่สามารถทำงานปกติได้หรือกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงแล้วอาการไม่ดีขึ้น

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings