ฤดูอกหัก ยังไม่เจ็บเท่า ฤดูสะโพกหัก

เมื่อผู้สูงอายุหกล้มและกระดูกหัก พบว่า 1 ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกและบางส่วนต้องใช้รถเข็นไปตลอดชีวิต ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองและต้องมีคนดูแลตลอดเวลา

แนวทางป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

 1. การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝึกเดินที่ถูกต้อง รวมถึงการสวมรองเท้าที่เหมาะสม การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ
 2. การสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดี การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 3. การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น โครงเหล็ก 4 ขา (Walker) ไม้เท้า ฯลฯ
 4. การปรับพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การค่อยๆ ลุกยืนอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตตกในท่ายืนหรือหน้ามืด การหาราวสำหรับเกาะเดิน
 5. ประเมินการใช้ยา หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นหรือมากเกินไป
 6. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น
  • มีวัสดุกันลื่นในห้องน้ำ
  • มีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะตรงราวบันได
  • มีอุปกรณ์เครื่องเรือนบริเวณที่อยู่เท่าที่จำเป็นและต้องแข็งแรงมั่นคง มองเห็นได้ง่าย
  • เตียงนอน เก้าอี้ และโถส้วมมีความสูงพอเหมาะ
  • ทางเดินและบันไดควรมีราวจับตลอดและขั้นบันไดสม่ำเสมอ
  • พื้นห้องสม่ำเสมอและเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นโดยเฉพาะในห้องน้ำ
  • หลีกเลี่ยงธรณีประตู
  • ไม่ควรมีสิ่งของเกะกะ เช่น พรมเช็ดเท้า สายไฟฟ้า
ฤดูสะโพกหัก
Privacy Settings