สัญญาณอัลไซเมอร์

บ่งบอกอาการสมองเสื่อม

 • หลงลืมบ่อยกว่าที่เคย
 • สมาธิสั้นวอกแวกง่าย
 • รู้สึกยากลำบาก ในการทำงานที่ทำอยู่ประจำ
 • ของหายหรือวาง ผิดที่ผิดทาง
 • ติดขัดในการใช้ภาษา
 • บุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม
 • สับสนในการลำดับเหตุการณ์ เวลาและสถานที่
 • งงกับป้ายสัญญาณที่เห็นอยู่เป็นประจำ
 • ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ช้าหรือไม่ดีเหมือนเคย
 • แยกตัว เหนื่อยหน่าย การเข้าสังคม

ปัจจัยเสี่ยง

 1. สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
 2. ความดันโลหิตสูง
 3. ไขมันในเลือดสูง
 4. โรคเบาหวาน
 5. ขาดการออกกำลังกาย
 6. กรรมพันธุ์

จากข้อมูลของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยพบว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอาการสมองเสื่อม

สัญญาณบ่งบอกอาการสมองเสื่อม
Privacy Settings