อัลตราซาวด์ระบบข้อต่อ และกล้ามเนื้อ

อัลตราซาวด์ข้อต่อกล้ามเนื้อ

อัลตราซาวด์ระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Ultrasound)

เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพสูงในการประเมินความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย โดยแพทย์จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์วินิจฉัยเพื่อตรวจความผิดปกติของเอ็น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นประสาท ทำให้การวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ในการรักษาด้วยการฉีดยา โดยใช้อัลตราซาวด์วินิจฉัยนำวิถีการฉีดทำให้การรักษานั้นมีความแม่นยำมากขึ้น

โดยการตรวจด้วยวิธีการนี้มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการใช้รังสี หรือสารเคมีใดๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาตรวจประเมินไม่นาน ทราบผลทันที

 

การเตรียมตัว: โดยทั่วไปไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและงดอาหาร
หลังการตรวจ: ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 

โดย รศ.พญ.พัทธ์ปิยา สีระสาพร
ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
เฉพาะทาง: การฝังเข็ม อัลตร้าซาวด์วินิจฉัยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ไฟฟ้าวินิจฉัย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โทร: 043-042811

Privacy Settings